Komplex centrum člen Klubu ESSENS 20036477

Informácie o účinkoch produktov  Klubu ESSENS

na posilnenie imunitného systému

 * ANTI-V MIX *

Zašleme Vám základné informácie o produktoch na posilenie imunity a možnosti získania bezplatného členstva s možnosťou nákupu produktov za výhodné veľkoobchodné ceny priamo od ESSENS, ako aj ďalšie výhody a informácie o klube, vypíšte údaje vo formulári  TU >>>

Vaše údaje sú u nás v bezpečí v súlade so spracúvaním osobných údajov. Zásady spracúvania osobných údajov

Na Slovensku je už od 23.marca 2020 MONOLAURIN k dispozícii na objednanie ! ...

Prečo sa prichádza práve v súčasnosti ?  ... vedci riešili grant k vírusom viac rokov.

VEDECKÁ RADA ESSENS

Vedecká rada ESSENS sa skladá z popredných českých odborníkov, technológov a vedeckých pracovníkov z oblasti biotechnológie, farmakológie i potravinárstva. V spolupráci s akademickými subjektmi spolupracujú na najrôznejších klinických štúdiách a aktívne sa zaoberajú výskumom a vývojom. Štúdiom poznatkov získaných prostredníctvom vlastných či svetových výskumných programov potom spoločne navrhujú a vyvíjajú pre ESSENS také produkty, ktorých účinnosť a kvalita mnohonásobne prevyšuje obdobné produkty na trhu.

PharmDr. Milan Krajíček

Nie každý má v živote to šťastie, aby sa mu práca stala koníčkom. U Milana Krajíčka tomu tak rozhodne je. Farmáciu vyštudoval na Univerzite Karlovej v Hradci Králové, kde započal svoju vedeckú kariéru prostredníctvom študentskej vedeckej odbornej činnosti. Už na katedre farmaceutickej technológie sa špecializoval na odbor technológia liekových foriem a touto problematikou sa zaoberá dodnes. Podanie nových a nádejných látok chorým sa nezaobíde bez klinického testovania, preto spolupracuje s niekoľkými českými i zahraničnými pracoviskami. Svoje objavy navyše publikuje v odborných medzinárodných časopisoch a zúčastňuje sa farmaceutických a lekárskych kongresov.

 

POSILNITE SI IMUNITU

S PRODUKTAMI ESSENS

 

 AJ S ANTI-V MIXOM !

VEDECKÁ RADA ESSENS ODPORÚČA ESSENS ANTI-V MIX  Pretože kmene vírusov môžu veľmi rýchlo zmutovať, je racionálne podávať kombináciu viacerých výživových doplnkov ESSENS, ktorých účinnosť sa vzájomne podporuje a násobí a každý z produktov zasahuje v organizme na určitom mieste. Riziko ochorenia síce nie je úplne potlačené, ale výrazne klesne.  

V dnešnej dobe člen vedeckej rady ESSENS PharmDr.Krajíček doporučuje ESSENS MONOLAURIN PREMIUM a ANTI-V MIX - doplnky stravy.

MONOLAURIN PREMIUM

Čo je to Monolaurín? Čistý lipidový extrakt, ktorý sa prirodzene vyskytuje v kokosovom oleji, ale je zastúpený aj v materskom mlieku. Pre svoje prínosné vlastnosti na imunitný systém bol predmetom mnohých vedeckých výskumov. Má preukázané antibakteriálne, antimikrobiálne, a predovšetkým protivírusové účinky. Štúdie dokazujú, že monolaurín napáda ochranný obal vírusov, čím dochádza k ich rozpadu. Monolaurín bol testovaný na baktérie E. coli, kvasinky, vrátane Candida albicans,  Helicobacter pylori (H. pylori), Giardia lamblia, Staphylococcus aureus (Staph) a tiež ďalšie ľudské vírusy, a to s veľmi pozitívnymi účinkami. Štúdie ďalej preukázali, že na monolaurín doteraz nevznikla rezistencia, vďaka čomu je neustále účinný pre každého.

Čím je ESSENS Monolaurin Premium jedinečný? Výživový doplnok bol vyrobený na základe technológie spracovania, ktorá zabezpečuje lepšiu absorpciu látky do organizmu. V tele tak dochádza k maximálnej účinnosti, a tým pádom i veľmi silnému protivírusovému efektu. Ojedinelý spôsob formy monolaurínu je chránený tzv. malým patentom, Úžitkovým vzorom č. 33 526, registrovaným na Úrade priemyselného vlastníctva Českej republiky zo dňa  3. 9. 2019 a bol výhradne aplikovaný len na produkte ESSENS.

Objednávky

za maloobchodné ceny

BEZPLATNÁ registrácia

nákup za členské ceny

Informácie o účinkoch produktov  Klubu ESSENS

na posilnenie imunitného systému

* ANTI-V MIX *

Zašleme Vám základné informácie o produktoch na posilenie imunity a možnosti získania bezplatného členstva s možnosťou nákupu produktov za výhodné veľkoobchodné ceny priamo od ESSENS, ako aj ďalšie výhody a informácie o klube, vypíšte údaje vo formulári  TU >>>

Vaše údaje sú u nás v bezpečí v súlade so spracúvaním osobných údajov. Zásady spracúvania osobných údajov